Match result

Team badge
The Streaming Sauri

gate: 22 000
2 TD score 0
3
 (0)
cas score
(kills)
1
(0) 
Human logo
no custom badge
Honorless humans

     

profile TheGreatZiggyny Bounty (30000 gp)
profile TheGreatZiggyny Bounty (30000 gp)
TD Scorers
     
Foulers (no cas)

profile the_sage_BB
profile cKnoor_ retired
Badly Hurt'ers
helmut zuggenheim retired

profile squiggy1981 retired
Serious Injurers
Killers
     
Completions By
rasmus keinhoffer
rasmus keinhoffer
Interceptions By
     

profile jumppie_Jim
MVP awards to
rassmuss zuggenheim dead
  Sustained Injuries  
Miss Next Game
Bom chackalack retired
     
Result added May 3rd, 2018

Match notes
Människorna hade valt att ta med sig ett par kaggar öl, för säkerhets skull.

Översvämmad stadion vars enda riktiga effekt var att människornas nya Blitzer snorklade i dyn ett par rundor extra.

Ingen specialdomare.

Fint väder. Inför andra halvlek ändrades vädret till... fint väder.

Inför första driven sprang unholyKrusader ut och argumenterade med coachen och missade därmed driven.
Inför andra driven blev Jumppie_jim lite nervös och slog ned en motståndare utan att någon såg det.


go to previous page
 
Some names and images are ® reg. trademarks of Games Workshop    |    code based on Aros Blood Bowl League