Match result

Orc logo
no custom badge
Bloodington Greenskinz

gate: 18 000
0 TD score 0
1
 (0)
cas score
(kills)
2
(0) 
Khemri logo
no custom badge
The Bandaged Brawlers

     
TD Scorers
     
Foulers (no cas)
Badly Hurt'ers
Amset

Grukh Eyeslasher
Serious Injurers
fans / random event
Killers
     
Completions By
Interceptions By
     

Grishna Bloodsplatter
MVP awards to
Amset
  Sustained Injuries  

Zikh Eyegouger dead
Miss Next Game
Nebet retired
     
Result added March 6th, 2018

Match notes
Hur ska vi kunna döda spelare dom redan varit döda i tusen år? Greenskins spelare var märkbart frustrerade efter matchen när situationen kom på tal där en Khemrispelare med bruten nacke plötsligt var på planen igen. Vi tappar motivationen när vi krossar skallar utan minsta blodstänk... bara damm och ruttna bandage...


go to previous page
 
Some names and images are ® reg. trademarks of Games Workshop    |    code based on Aros Blood Bowl League